fbpx

Razvoj kvalitetnih projekata za EU socijalni fond

Termini

Trajanje

Cijena

Praktični seminar se organizira u svrhu kvalitetne pripreme projekata za prijavu na najavljene natječaje Europskog socijalnog fonda u području razvoja VOLONTERSKIH PROGRAMA, DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA, pokretanju KULTURNO DRUŠTVENIH CENTARA, razvoju programa GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA i razvoj SOCIJALNOG PODUZETNIŠTVA.

Natječaji su najavljeni za 1. kvartal 2016.godine pa je pravo vrijeme za pripremu projekata uz stručnu podršku našeg iskusnog predavača i konzultanta!

Seminar je namijenjen predstavnicima:

 • neprofitnih organizacija i organizacija civilnog društva,
 • lokalne i regionalne vlasti,
 • privatnih i javnih poduzećima u području socijalne skrbi, obrazovanja i zapošljavanja,
 • vrtića, osnovnih škola, srednjih škola i visokoškolskih ustanova,
 • Seminar je koristan i otvoren svim pojedincima koje žele razvijati projekte za EU fondove.

Ciljevi seminara

 • Samostalno provesti analizu dionika, problema i ciljeva kao podlogu pripreme i preduvjet kvalitetnog projektnog prijedloga
 • Kvalitetno isplanirati osnovni okvir projekta
 • Izraditi Logičku matricu projekta s konkretnim indikatorima

Rad se odvija u malim grupama koje rade na konkretnim projektnim prijedlozima polaznika.

U cijenu je uključeno:

 • radni materijali i prezentacije,
 • alati za analizu s uputama i primjerima (analiza dionika, problema i ciljeva),
 • primjer i detaljne upute za ispunjavanje logičke matrice,
 • polaznici seminara imaju pravo na individualno savjetovanje od strane iskusnog ocjenjivača projektnih prijedloga za područje Europskog socijalnog fonda u trajanju od 60 minuta.

Program seminara

 • Upoznavanje s UPUTAMA ZA PRIJAVITELJE konkretnih natječaja zanimljivih polaznicima
 • Upoznavanje s PCM METODOLOGIJOM
 • Upoznavanje s alatima i provedba ANALIZE PROBLEMA I CILJEVA
 • Izrada i odabir STRATEGIJE projekta
 • Razrada LOGIČKE MATRICE projekta (logika, indikatori , verifikatori i pretpostavke)

Kotizacija za seminar

 • 900,00 kn po osobi.
 • Za dvije ili više osoba iz iste organizacije odobravamo popust od 20%.
 • Za polaznike Instituta za menadžment koji su već pohađali neki od programa i seminara odobravamo popust od 30%.
 • Za organizacije koje pohađaju ovaj i jednodnevni seminar „RAZRADA PROJEKTA U NATJEČAJNOJ DOKUMENTACIJI ZA EU PROJEKTE“ odobravamo popust od 40%.
Kontakt forma