fbpx

Razvoj prodajnih vještina u zdravstvu

Termini

Trajanje

Cijena

Ukoliko radite u privatnoj zdravstvenoj ustanovi osim stručnosti, vaše prodajne vještine su od ključne važnosti za uspjeh. Komunikacija sa pacijentima, način na koji im pristupate te rješenja koja nudite istkanut će Vas od kunkurencije. Zašto je važno ostaviti dobar prvi dojam, ostvariti skladne odnose sa Vašim klijentima, učiniti da se oni osjećaju posebno i učiniti da postanu Vaši lojalni kupci saznajete od naših stručnjaka.

Polaznici će naučiti:

 • Segmente i faze prodajnog procesa
 • Tehnike privlačenja pažnje
 • Postavljati  pravih pitanja kako bi ponudili rješenje
 • Prepoznati i koristiti postupke učinkovitog rješavanja prigovora
 • Tehnike zaključivanja prodajnog razgovora
 • Definirati potrebne aktivnosti nakon kupnje

Sadržaj:

 • Prikupljanje informacija o pacijentu
 • Poznavanje usluge i proizvoda koji nudite
 • Poznavanje prednosti svoje medicinske ustanove
 • Uspostavljanje kontakta sa pacijentom
 • Kako privući i zadržati pažnju klijenta u telefonskom razgovoru
 • Dogovaranje termina
 • Važnost ostavljanja dobrog dojma
 • Tehnike otvaranja prodajnog razgovora
 • Analiza potrebe pacijenta
 • Aktivno slušanje
 • Korištenje odgovarajućih pitanja kako bi dobili relevante informacije
 • Prepoznavanje potreba pacijenta
 • Davanje rješenja i kreiranje ponude
 • Rješavanje prigovora
 • Tehnike zaključivanja prodajnog razgovora
 • Briga o pacijentu
 • Gradnja lojalnosti pacijenta

Metode rada:

 • Prezentacija
 • Interaktivne vježbe
 • Case study

Napomena

Seminar organiziramo u suradnji sa Zdravstvenim učilištem Medical
Kontakt forma