fbpx

Studija izvodljivosti

Termini

Trajanje

Cijena

Cilj seminara je upoznavanje polaznika s metodologijom izrade studije, te stjecanje znanja i vještina potrebnih za samostalnu izradu analize troškova i koristi i donošenje ocjene projekta temeljeno na relevantnim metodama. Kako bi izrada studije što više oslikavala praksu, mentor s polaznicima uvježbava izradu studije s konkretnim podatcima, od ulaznih parametara do konačne ocjene izvodljivosti s obzirom na dobivene rezultate. Studija se izvodi u MS Excelu. Budući da financijski dio studije sadržava i određene računovodstvene koncepte koji su polaznicima iz nefinancijskih područja teže razumljiva, naročita pažnja se posvećuje njihovom razjašnjavanju na intuitivni, jednostavni i razumljivi rječnik uz jednostavne primjere.

Vodeći računa da postoji veliki interes društava za korištenje potpora iz EU fondova, na seminaru se objašnjavaju i ilustriraju značajke studije izvodljivosti potrebne za prijavu projekta s naglaskom na pravilan prikaz potpora u studiji izvodljivosti, što je u praksi izrade samo jedno od brojnih problematičnih područja na koje se nailazi u praksi prilikom izrade studije.

Seminar je namijenjen:
• financijašima i nefinancijašima uključenima na bilo koji način u izradu studije izvodljivosti,
• zaposlenicima trgovačkih društva uključenima u prijavu projekta bez obzira na područje rada,
• stručnjacima u ministarstvima, agencijama, javnim poduzećima, državnim i lokalnim ustanovama povezanih s izradom i ocjenom projekata,
• poslovnim savjetnicima i konzultantima koji žele tek steći ili usavršiti vještine,
• bankarima koji analiziraju studije izvodljivosti tijekom procesa donošenja odluka o financiranju,
• individualnim investitorima, i
• svim ostalim zainteresiranima bez obzira na područje rada.

Sadržaj seminara:
1. Temeljni koncepti i principi u procesu izrade studije izvodljivosti (inkrementalni pristup i oportunitetni troškovi)
2. Identifikacija i struktura relevantnih novčanih tokova u projektu
3. Diskontna stopa i struktura diskontne stope u projektima (struktura troška kapitala i značaj očekivane inflacije)
4. Elementi studije izvodljivosti i posebnosti studije izvodljivosti za projekte financirane iz EU fondova
5. Postupak i koraci izrade analize troškova i koristi
6. Projiciranje financijskih izvještaja projekta
7. Dinamičke metode ocjene projektnog prijedloga (značenje metode, prednosti i nedostatci, alternativne metode)
8. Izrada kompletnog promjera analize troškova i koristi u MS Excelu

Glavni ishodi seminara:
• istaknuti ključne značajke i elemente studije izvodljivosti,
• istaknuti ključne razlike tradicionalne studije izvodljivosti i studije tražene prilikom prijave projekta za sufinanciranje iz EU fondova,
• ilustrirati potrebne ulazne financijske i nefinancijske parametre za izradu studiju izvodljivosti i njihove značajke,
• provesti uključivanje ulaznih parametara u studiju izvodljivosti,
• kreirati model analize troškova i koristi u MS Excelu,
• provesti analizu troškova i koristi primjenom formula u MS Excelu,
• provesti analizu osjetljivosti i analizu scenarija.

Metode rada:
• prezentacija,
• vježbe, korištenje formula i povezivanje listova u MS Excelu,
• grupni i individualni rad,
• studij slučaja.

 

Kontakt forma