fbpx

Upravljanje komunikacijom i dionicima

Termini

Na upit

Trajanje

15 sati

Cijena

238,9 €

Komunikacija je ključno znanje na projektu i izrazito doprinosi uspjehu ili neuspjehu na projektu. Kada se pravilno koristi, povezuje sve članove projektnog tima u zajednički rad i učinkovitiju provedbu projekta.
Izvješće PMI-a, „Pulse oftheProfessionTM In-DepthReport: TheEssential Role of Communications“, pokazuje kako je komunikacija najkritičniji i najvažniji faktor uspjeha na projektu. Prema Pulse-u, 56% troška izloženo je riziku zbog neučinkovite komunikacije. Dodatno otkriva da osobe/organizacije koje su vrlo učinkovite u komuniciranju imaju do pet puta veću vjerojatnost biti uspješne. Projekti se završavaju na vrijeme, unutar zadanog budžeta i ispunjavaju sve zadane ciljeve.
Na seminaru ćete naučiti kako komunicirati uspješno oko ključnih područja nekog projekta, uključujući ciljeve, budžet, raspored, opseg i rezultate, kako komunicirati pravodobno, tj. na vrijeme, pružajući dovoljnu jasnoću i dovoljno detalja, koristeći se primijenjenim jezikom dionika, i odabirući odgovarajuće postavke ili medije za isporuku. Kako i kada koristiti formalne komunikacijske planove i kako bi osigurati standardizaciju, dosljednost i agilnost u komunikaciji.

Polaznici će naučiti:

 • Planirati komunikaciju na projektu
 • Izraditi učinkovit plan komunikacije
 • Upravljati komunikacijom na projektu
 • Upravljati sastancima
 • Identificirati ključne dionike
 • Planirati uključivanje dionika u projekt
 • Upravljati sudjelovanjem dionika
 • Osigurati kontinuiran nadzor sudjelovanja dionika

Metode rada:

 • Prezentacija
 • Interaktivne vježbe
 • Grupni i individualni rad
 • Rješavanje krizne situacije na projektu komunikacijom

Sadržaj:

 • Plan komunikacije
 • Upravljanje komunikacijama
 • Nadzor komunikacija
 • Identifikacija dionika
 • Plan sudjelovanja dionika
 • Upravljanje sudjelovanjem dionika
 • Nadzor sudjelovanja dionika

Predavači

Ivana Lampek Pavčnik
Konzultant i voditelj projekata
Kontakt forma