fbpx

Upravljanje kvalitetom i rizicima

Termini

10.03. + 17.03. + 24.03. od 17:30 do 21:15

Trajanje

15 sati

Cijena

1.800,00 kn (238,9 €)

Upravljanje kvalitetom na projektu se oslanja na izvrsnost menadžerskih znanja i vještina u planiranju, osiguravanju i kontroli kvalitete. Kvaliteta na projektu mora biti dogovorena, napisana i prihvaćena, a dokazuje se isporukom. Govoreći o kvaliteti projekta podrazumijevamo kvalitetu proizvoda i kvalitetu procesa. Kvalitetan proizvod povlači uspješan završetak projekta i zadovoljstvo klijenta. Nerijetko menadžeri posežu za lošim kompromisima prilikom provedbe kvalitete na projektu u situacijama kad su stisnuti rokovima i prekoračenjem proračuna. Upravo u takvim trenutcima dolaze do izražaja menadžerska znanja i vještine u upravljanju kvalitetom na projektu. To svakako ističe Dempsterov trokut (ili „zlatni“ trokut) u kojem je jedna od stranica, pored vremena i troškova, upravo kvaliteta i to u određenim situacijama (u nekim situacijama je to opseg projekta).

Znanja i vještine upravljanja rizicima na projektu su krucijalni za uspješnu provedbu projekta. Kad promišljamo o projektnim rizicima postajemo svjesni pojave neizvjesnih događaja ili skupa okolnosti koji imaju pozitivan ili negativan učinak na realizaciju projektnih ciljeva. Znanje upravljanja rizicima dolazi do izražaja tijekom planiranja, izvršavanja, te nadzora i kontrole na projektu kroz identifikaciju, kvalitativnu i kvantitativnu analizu rizika, planiranje odgovora na rizike, uključivanje tih odgovora, te kontinuiran nadzor rizika. Istaknimo neke od alata, s kojima ćete se upoznati tijekom ovog modula, kao što su matrica vjerojatnosti i učinka, stablo odluke, Delphi metoda, strategije odgovora na rizike, analiza odstupanja i trendova, Ishikawa riblja kost, itd.

Polaznici će naučiti

 • Sudjelovati u planiranju, upravljanju i kontroli kvalitete
 • Sudjelovati u planiranju rizika na projektu
 • Identificirati rizike
 • Kvalitativno i kvantitativno analizirati rizike
 • Planirati odgovore na rizike
 • Osigurati kontinuiran nadzor rizika

Metode rada:

 • Prezentacija
 • Interaktivne vježbe
 • Grupni i individualni rad
 • Case study

Sadržaj:

 • Plan kvalitete
 • Aktivnosti za osiguravanje i provjeru kvalitete
 • Kontrola kvalitete
 • Plan upravljanja rizicima
 • Identifikacija rizika
 • Kvalitativna analiza rizika
 • Kvantitativna analiza rizika
 • Plan odgovora na rizike
 • Provođenje odgovora na rizike
 • Nadzor rizika

Predavači

Ivana Lampek Pavčnik
Konzultant i voditelj projekata
Kontakt forma