fbpx

Izrada vremenskog rasporeda, planiranje i procjena resursa

Termini

13.01. + 20.01. + 27.01. + 03.02. od 17:30 do 21:15

Trajanje

20 sati (10 predavanja/10 vježbe)

Cijena

2.300,00 kn (305,26 €)

Što bi se dogodilo s projektom bez definiranog rasporeda ili s rasporedom „od oka“ ili s nasumce izabranim projektnim timom?
Koliko znači kad već na samom početku projekta znate izračunati vjerojatnost uspješnog završetka projekta u zadanom vremenskom roku i s određenim proračunom? Isplati li se upuštati u projekt?
Jedan od ključnih rezultata koji nastaje tijekom upravljanja projektom je detaljan plan u kojem se jasno vidi kako i kad projekt isporučuje proizvode, usluge i rezultate koji su definirani u opsegu projekta i služe kao alat tijekom komunikacije i pri upravljanju očekivanjima dionika, te kao temelj u izradi projektnih izvješća. Projektni tim može izabrati jednu ili više metoda za raspoređivanje kao što su kritični put, PERT metoda, ili se osloniti na agilni pristup. Model rasporeda na projektu podrazumijeva uključivanje podataka o aktivnostima, planiranim terminima, trajanjima, resursima, ovisnostima i ograničenjima.
Kako identificirati i skupiti upravo one resurse koji najbolje odgovaraju potrebama projekta, te upravljati njima kako bi bili dostupni u pravo vrijeme i na pravom mjestu možemo doznati u dijelu modula koji se bavi upravljanjem resursima. Važno je razlikovati vještine i kompetencije voditelja projekta potrebne za upravljanje ljudskim resursima nasuprot onima koje su potrebne za upravljanje fizičkim resursima poput opreme, materijala, postrojenja i infrastrukture.
Upravljanje ljudskim resursima iziskuje izvrsnost u identifikaciji pravih ljudi za projekt, nastavlja se na iscrpno definiranje njihovih uloga, odgovornosti i odnosa, te sastavljanje projektnog tima kojeg treba motivirati i voditi tijekom cijelog projekta.

Polaznici će naučiti

 • Sudjelovati u planiranju, izradi i kontroli rasporeda na projektu
 • Definirati aktivnosti, njihov slijed i trajanje
 • Izraditi kalendar aktivnosti
 • Procijeniti trajanje pojedinih faza i završetka projekta
 • Sudjelovati u planiranju resursa
 • Procijeniti resurse po aktivnostima
 • Sudjelovati u definiranju resursa
 • Raditi na razvoju tima, upravljanju timom i
 • Kontinuirano kontrolirati resurse

Metode rada:

 • Prezentacija
 • Interaktivne vježbe
 • Grupni i individualni rad
 • Case study

Sadržaj:

 • Plan upravljanja rasporedom
 • Definiranje aktivnosti
 • Slijed aktivnosti
 • Procjena trajanja aktivnosti
 • Izrada rasporeda
 • Kontrola rasporeda
 • Plan upravljanja resursima
 • Procjena resursa po aktivnostima
 • Skupljanje resursa
 • Podjela uloga i odgovornosti u timu
 • Upravljanje timom
 • Kontrola resursa

Predavači

Ivana Lampek Pavčnik
Konzultant i voditelj projekata
Kontakt forma