fbpx

Upravljanje troškovima i nabavom

Termini

Na upit

Trajanje

20 sati

Cijena

345,08 €

U današnjim uvjetima poslovanja, uz prisutne pritiske konkurencije, nužno je još veću pažnju posvetiti iznalaženju učinkovitih rješenja za povećanje postojeće vrijednosti poslovanja.
Način na koji je to moguće postići je kvalitetno definiranje i provedba optimalnog odnosa angažmana troškova i rezultata koji se njima postižu unutar projektnog upravljanja.
Troškovi projekta predstavljaju potrebna novčana sredstva koja se troše tijekom provedbe projekta i jedan su od osnovnih indikatora uspješnosti upravljanja projektom ali i ukupnim poslovanjem tvrtke.
S obzirom da projekti imaju cijenu koštanja i koriste resurse koji se trebaju koristiti na najprimjereniji i najučinkovitiji način, važna je kontrola učinkovitostiprovedbe, paralelna optimizacija resursatijekom planiranja, provedbe i kontrole projekta. Upravljanje troškovima je jedan od ključnih načina kojim se učinkovitost kontrolira i provodi.
Tijekom planiranja projekta dobiti ćemo odgovore na„što“, „kako“, „kada“ ali i odgovor „što moramo nabaviti“ kako bismo realizirali projekt. Planiranje nabave daje nam jasnu sliku o tome što trebamo nabaviti, u kojoj količini i uz koje troškove. Osnovna zadaća planiranja nabave je da zadovolji potrebe provedbe projekta u smislu materijala, roba i usluga nužnih za isporuku.

Na ovom seminaru kroz 20 sati rada putem vježbi i teorije naučit ćemo vas, kako identificirati troškove, realno procijeniti ih, definirati proračun projekta te kako odrediti indikatore kojima ćemo kontrolirati i prognozirati troškove tijekom cijelog projekta, uključujući postupke planiranja, provedbe, kontrole i zatvaranja nabave.

Polaznici će naučiti

 • Sudjelovati u planiranju projektnih troškova i njihovoj procjeni
 • Definirati proračun projekta
 • Razumjeti koncept ostvarene vrijednosti (Earned value)
 • Kontinuirano kontrolirati troškove
 • Prognozirati troškove
 • Procijeniti i definirati opseg nabave
 • Sudjelovati u izradi plana nabave
 • Provoditi nabavu kroz izradu dokumentacije nabave evaluacijskih modela i primjenu različitih vrsta ugovora
 • Osigurati kontinuiranu kontrolu nabave

Metode rada:

 • Prezentacija
 • Interaktivne vježbe
 • Grupni i individualni rad
 • Case study

Sadržaj:

 • Proračun projekta
 • Vrste troškova: direktni, indirektni troškovi
 • Metode procjene troškova
 • Planiranje troškova
 • Plan upravljanja troškovima
 • Definiranje proračuna
 • Kontrola i prognoza troškova
 • Plan nabave
 • Provođenje nabave
 • Kontrola nabave

Predavači

Ivana Lampek Pavčnik
Konzultant i voditelj projekata
Kontakt forma