fbpx

Seminari

Seminari i treninzi

Treninzi se razvijaju na Vaš upit ako zajedno procijenimo da je trening najbolji odgovor na zadanu temu ili problematiku. Zajedno prolazimo kroz sve faze. Svi seminari i treninzi se prilagođavaju potrebama Vaše industrije i specifičnostima Vaše organizacije.

Definiranje ciljeva

Kod procesa edukacije na samom je početku s menadžmentom potrebno odrediti ciljeve koje želimo ostvariti samim projektom.

Analiza postojećeg stanja

Analiza postojećeg stanja neophodna je kako bi naručitelj edukacije dobio jasnu sliku trenutnog znanja i potreba zaposlenika unutar poduzeća. Cilj je analize dobiti sve potrebne parametre kako bi kvalitetno pripremili edukaciju.

Edukacija

Sadržaj i tijek treninga dizajnirani su tako da omoguće prirodni / intuitivni tijek usvajanja znanja – od spoznaje i učenja prema prepoznavanju mogućnosti za praktičnu primjenu. Facilitacija rada na konkretnim izazovima organizacije kroz uporabu team-coaching metodologija omogućava rad na konkretnim organizacijskim izazovima i rješavanje konkretnih organizacijskih problema – uz konkretne action-planove kao rezultat grupnog rada.

Analiza uspješnosti edukacije

Po završetku edukacije provodi se analiza anketa. Rezultati ove analize ukazuju na uspješnost pojedinih segmenata edukacije i identificiraju eventualne nedostatke. Na taj način proces se stavlja pod potpunu kontrolu naručitelja edukacije koji uz preporuku voditelja edukacije poduzima odgovarajuće korake.