fbpx

Analiza financijskih izvještaja

Termini

Trajanje

Cijena

Analiza financijskih izvještaja vrlo je bitna za uspješno upravljanje tvrtkom. Rezultati financijske analize pomažu menadžmentu i vlasnicima u utvrđivanju segmenata poslovanja koje je potrebno popraviti, kao i prednosti koje mogu iskoristiti te omogućuju usporedbu ostvarenih rezultata u odnosu na plan, konkurenciju i tržište.

Seminar je namijenjen:

 • poduzetnicima, menadžerima,
 • bankarima, brokerima, investicijskim i financijskim analitičarima,
 • investitorima,
 • djelatnicima u računovodstvu, kontrolingu, reviziji i financijama.

Polaznici će naučiti:

 • tehnike analize financijskih izvještaja,
 • osnovne skupine pokazatelja likvidnosti, profitabilnosti, zaduženosti i aktivnosti,
 • pomoću analize financijskih izvještaja utvrditi trendove poslovanja te na temelju njih planirati,
 • koristiti informacije dobivene iz financijskih izvještaja za vrednovanje poduzeća i procjenu kreditne sposobnosti,
 • usporediti rezultate u odnosu na zadane ciljeve.

Kratki sadržaj seminara

 • Uvod u poslovne financije
 • Cilj financijske analize
 • Temeljna financijska izvješća
 • Osnovne tehnike financijske analize
 • Horizontalna i vertikalna analiza
 • Analiza financijskih pokazatelja
 • Du Pont analiza
 • Analiza trendova
 • Izračun ekonomske i tržišne dodane vrijednosti poduzeća (EVA i MVA)
 • Izračun amortizacije
 • Mjerenje sigurnosti i uspješnosti poslovanja
 • Razmatranje tendencija i dinamike promjene sigurnosti i uspješnosti poslovanja
 • Analiza strukture
 • Praktične vježbe

Metode rada:

 • prezentacija,
 • interaktivne vježbe,
 • diskusija.
Kontakt forma