fbpx

Adriana Sopta, dipl.psiholog/univ.spec. oecc

Vodeći stručni koordinator za upravljanje karijerama i talentima

O predavaču

Ima dvanaestogodišnje iskustvo na poslovima iz područja ljudskih potencijala. Trenutno radi kao vodeći ekspert koordinator za razvoj ljudskih resursa u multinacionalnoj kompaniji gdje je zadužena za upravljanje razvojem karijera talenata i menadžera. Prije sadašnje pozicije, sedam godina je radila kao koordinator ljudskih resursa (HR business partner) u kompaniji od preko 10 000 zaposlenika gdje je koordinirala sve HR procese unutar poslovne Divizije (3500 zaposlenika) i organizacijskih jedinica koje spadaju u Urede Uprave (550 ljudi). Oformila je, razvila i vodila tim internih trenera kojima je bila stručni i operativni koordinator više od pet godina, te je radila kao voditelj razvojnog centra za razvoj talenata u kompaniji.

Pored navedenog, dosadašnja karijera je uključivala područja procjene i razvoja potencijala zaposlenika (višeg i visokog menadžmenta – assessment centri), selekcijski procesi i upravljanje talentima u kompaniji, kreiranje i provedba treninga za razvoj kompetencija te stručni konzalting iz područja interne komunikacije, unaprjeđenja timskog rada, radnog učinka zaposlenika, promjene organizacijske kulture, te razvoja zaposlenika u različitim kompanijama i za različite branše. Radila je kao trener i konzultant u internacionalnoj agenciji za razvoj ljudskih potencijala na poziciji HR konzultanta, te kao rukovoditelj agencije za posredovanje u zapošljavanju.

Pored psihologije, završila je i poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, polje organizacija i menadžment, gdje je obranila rad iz područja organizacijske kulture. Osim praktičnog višegodišnjeg iskustva u ljudskim resursima, autor je nekolicine znanstvenih radova, te ima iskustvo gosta predavača na nekoliko poslovnih škola i fakulteta. Usavršavala se na različitim stručnim seminarima i stručnim edukacijama iz područja ljudskih resursa u Hrvatskoj i inozemstvu. Posjeduje core compentency Coaching Skill Certificate izdat od Academy of Executive Coaching, Points of You Certificate –creative tools for training and development, izdat od International Coach Federation –CCE. Članica je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva te nekoliko strukovnih udruga

Programi

Predavač predaje na sljedećim programima

Voditelj ljudskih potencijala

Vođenje odjela ljudskih potencijala ima sve važniju ulogu u poduzeću i HR menadžeri postaju strateški partneri upravi poduzeća.

Opširnije